หมดประจำเดือน    


      เมื่อไข่ในรังไข่สตรีมีจำนวนน้อยลง ฮอร์โมนสองชนิดในเพศหญิงคือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะมีระดับไม่คงที่และเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่มีการหมดประจำเดือนเท่านั้น แต่ยังมีผลต่าง ๆ ต่อร่างกายอีกมากมาย อาการของการหมดประจำเดือนจะเกิดขึ้นกับสตรีส่วนใหญ่ เนื่องจากมีการลดระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างรวดเร็ว
      การได้รับอาหารที่ดี , ออกกำลังกายที่เหมาะสมและได้รับฮอร์โมนทดแทนเมื่อจำเป็น จะช่วยทำให้กระดูกมีความแข็งแรง , ผมและผิวหนังมีสุขภาพดี 

อ่านเรื่องถัดไป