ตารางชนิดของฮอร์โมนทดแทนรูปแบบต่างๆ  

 

ฮอร์โมนชนิด ประโยชน์ ข้อควรระวัง
 • ใช้รักษาอาการขาดฮอร์โมนทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจได้ดี
 • ใช้รักษาและป้องกันภาวะกระดูกบาง /กระดูกพรุน
 • อาจมีอาการข้างเคียง เช่น ตึงคัดเต้านม หรือคลื่นไส้อาเจียน
 • อาจมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ ถ้าลืมรับประทานยา
 • ช่วยลดอาการปัสสาวะกะปริดกะปรอย, กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • ลดอาการช่องคลอดแห้ง และคันช่องคลอด
                                   
 • ไม่ช่วยป้องกันกระดูกบาง / กระดูกพรุน
 • ลดอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกไม่ได้
 • ใช้นานต้องระวังเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว
 • ได้ผลเท่ากับยาเม็ดรับประทานในการรักษาอาการขาดฮอร์โมน และป้องกันภาวะกระดูบาง / กระดูกพรุน
 • บริหารยาได้ง่าย หยุดใช้ยาได้ง่าย เพียงดึงแผ่นแปะออก
 • สตรีบางคนจะมีอาการแพ้คันบริเวณที่แปะแผ่นยา
 • ถ้ายังมีมดลูกอยู่ต้องได้รับโปรเจส
  เตอโรนร่วมด้วยเสมอ
                      


<:: ฮอร์โมนทดแทนชนิดรับประทาน ::>


      วิธีการให้ฮอร์โมนทดแทนแบบมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ในหนึ่งรอบเดือนมีวิธีการให้อยู่ 3 วิธี การที่ท่านจะได้รับฮอร์โมนทดแทนรูปแบบใดนั้นขึ้นกับข้อพิจารณาของแพทย์ และความต้องการของท่าน


<:: แบบมีประจำเดือนออกเป็นรอบทุกเดือน ::>


      วิธีการให้ยาแบบนี้จะได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเป็นรอบๆ โดยทั่วไปจะได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 21 ของรอบรักษาและได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในวันที่ 12 หรือ 13 นับจากวันที่เริ่มต้นรับประทานยา จากนั้นก็หยุดยาฮอร์โมนทั้งสองชนิดเมื่อได้รับยามาครบ 21 วัน หลังจากหยุดรับประทานยา จะมีเลือดออกจากทางช่องคลอดในระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 28 ของรอบรักษา โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของสตรีที่ใช้วิธีการรักษาแบบนี้จะมีเลือดออกระหว่างรอบการรักษารอบแรกกับช่วงเริ่มต้นของรอบถัดไป
      อย่างไรก็ตาม เมื่อสตรีอายุมากขึ้นและมีการใช้ยาฮอร์โมนทดแทนแบบนี้มาเป็นเวลานาน เลือดที่ออกจะมีปริมาณน้อยลงหรืออาจไม่มีเลือดออกในที่สุด


<:: แบบได้รับฮอร์โมน แอสโตรเจนต่อเนื่องและได้รับโปรเจสเตอโรนเป็นช่วงๆ ::>


      วิธีการนี้จะได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทุกวันตลอดการรักษา และได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเป็นเวลา 12 ถึง 14 วันต่อเดือน วิธีการนี้จะทำให้สตรีมากกว่าร้อยละ 90 มีเลือดออกจากช่องคลอดเป็นรอบทุกเดือน


<:: แบบได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนร่วมกันทุกวัน ::>


      วิธีการนี้จะได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนควบคู่กันทุกวัน การได้รับยาวิธีนี้จะทำให้สตรีนั้นไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเมื่อใช้ยาต่อเนื่องกัน 2 - 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งทำให้สตรีนิยมที่จะได้รับยาในรูปแบบนี้ เนื่องจากสะดวกสบายกว่าการที่จะต้องมีเลือดออกทุกรอบเดือน

 

อ่านย้อนหลัง | อ่านเรื่องถัดไป