ไขมันของคุณหลังหมดประจำเดือน   

      ภายหลังหมดประจำเดือน เมื่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนลดลงหรือหมดไป ผู้หญิงจะสังเกตว่ารอบเอวจะขยายขึ้นและหน้าท้องจะลงพุง เนื่องจากมีไขมันมาสะสมที่หน้าท้อง ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณไขมันที่มากขึ้น


อ่านย้อนหลัง | อ่านเรื่องถัดไป