ลงทะเบียนเข้าประชุม WORKSHOP BONE DENSITOMETRY ฟรี
ชื่อ - นามสกุล
E-mail
หมายเลขลงทะเบียนการประชุมของท่าน
* ท่านจะต้องลงทะเบียน และได้รับ CODE การประชุมประจำตัวท่านก่อนจึงจะจองที่นั่งได้ *