• หน้าหลัก      • โปรแกรม Workshop      • ลงทะเบียน
• ลงทะเบียน  
     
 
 • สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

ร.อ.หญิง ปองรักษ์ บุญญานุรักษ์

คลินิกวัยทอง หน่วยอนามัยเจริญพันธุ์ กองสูตินรีเวชกรรม พร. พระมงกุฏเกล้า
315 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-9225
         
 
กรุณา ... ให้หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ของท่าน เพื่อใช้ในการตอบรับ การลงทะเบียนและ การตอบปัญหาในงานประชุม

 
มีปัญหาในการลงทะเบียน
หรือต้องการสอบถามรายละเอียด
กรุณาโทร 01-9235586
 
         
 
     
 
 • Registration Form (ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต)
   
ชื่อ  
นามสกุล  
สถานที่่ทำงาน  
ที่ทำงาน  
โทรศัพท์ (มือถือ)   - -
อีเมล์   @
รายละเอียดอื่น  
   
 
     
Copyright 2007. waithong.com. All Right Reserved.