สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
ร.อ.หญิง ปองรักษ์ บุญญานุรักษ์
คลินิกวัยทอง หน่วยอนามัยเจริญพันธุ์ กองสูตินรีเวชกรรม พร. พระมงกุฏเกล้า
315 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-9225
หรือ ที่ http:// www.waithong.com/meeting
ค่าลงทะเบียน 1500 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี Menopause
ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฏเกล้า
เลขที่บัญชี 038 - 2 - 51802 - 5
และ Fax หลักฐานมาที่โทร. 0-2354-9225
มีปัญหาในการลงทะเบียน
หรือต้องการสอบถามรายละเอียด
กรุณาโทร 01-9235586
กรุณา ... ให้หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ของท่าน เพื่อใช้ในการตอบรับ การลงทะเบียนและ การตอบปัญหาในงานประชุม

สำหรับข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมได้ตาม ระเบียบของกระทรวงการคลัง
Registration Form (ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต)
 
ชื่อ
นามสกุล
สถานที่่ทำงาน
กรณีมี Registration Card No. A (กรุณากรอก)
ที่ทำงาน
โทรศัพท์ (มือถือ) - -
อีเมล์ @
รายละเอียดการชำระเงิน
(หลักฐานการโอนเงิน,
มีRegistration แล้วไม่ต้องกรอก)
รายละเอียดอื่น