คลินิกวัยทอง กองสูตินรีเวชกรรม พร. พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ waithong.com และ Thaimenopause.net ได้จัดการอบรม Phramongkutklao Menopause Training Course มาตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีการจัดการอบรมกันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษที่จะมีแนวการรักษา และเวชภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาหลากหลายชนิด จึงได้มีการเลื่อนการจัดประชุมมาเป็น วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2548 เนื่องจากเป็นเวลาที่จะมีข้อมูลล่าสุดทางการแพทย์ออกมา โดยที่ไม่ต้องรอไปถึงปีหน้า และวิทยากรที่จะมา ให้ความรู้ในการอบรม Phramongkutklao Menopause Training Course ครั้งที่ 6 นี้จะเป็นวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ และวิทยากรจากต่างประเทศ หลายท่านอย่างเช่นเคย เพื่อมิให้พลาดการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญแพทย์ เตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แต่เนิ่น ๆ โดยโปรแกรมรายละเอียดการอบรม Menopause Training Course ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน ศกนี้ จะส่งถึงมือท่านเมื่อถึงเวลาอันสมควร ท่านสามารถฝาก e-mail ของท่านเพื่อรับข่าวการอบรมได้ก่อนใคร


  

Download Brochure Download Brochure Download Brochure
     
Download Brochure Download Brochure Download Brochure