คนเราจะเกิดโรคกระดูกพรุน / กระดูกหักหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่างคือ

1. มวลกระดูกสูงสุดในผู้ใหญ่ เมื่อตอนอายุ 22-25 ปี คนที่มีมวลกระดูกสูงสุดมากกว่าจะมีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุน / กระดูกหักน้อยกว่า

2. อัตราการสลายกระดูก โดยเฉพาะช่วง 5 ปีแรกหลังจากหมดประจำเดือน คนที่มีอัตราการสลายกระดูกมากกว่า จะมีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุน / กระดูกหักมากกว่า

ดังนั้นจะเห็นว่า หากมีมวลกระดูกสูงสุด น้อย ร่วมกับมีอัตราการสลายกระดูก สูง
ก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุน / กระดูกหัก มากขึ้น

     contact us : q&a@waithong.com