1. กรรมพันธุ์
มีผลถึง 80-90%

2. รูปร่าง
ผู้ที่มีรูปร่างเล็ก จะมีมวลกระดูกสูงสุดน้อยกว่าผู้ที่มีรูปร่างใหญ่

3. การออกกำลังกายที่พอเหมาะ
ควรออกกำลังชนิดที่มีน้ำหนักกดลงบนกระดูก เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ครั้งละ 30 นาที อาทิตย์ละ 3 ครั้ง จะช่วยให้มีมวลกระดูกสูงสุดมากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยออกำลังกาย

4. เพศ
เพศชายจะมีมวลกระดูกสูงสุดมากกว่าเพศหญิง

5. ปริมาณแคลเซียม
ผู้ที่ได้รับแคลเซียมเพียงพอตามความต้องการในแต่ละวัย แต่ละวัน จะมีมวลกระดูกสูงสุดมากกว่าผู้ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ เช่น วัยรุ่น ควรได้รับแคลเซียมวันละ 1,200 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ควรได้รับแคลเซียมวันละ 800 มิลลิกรัม เป็นต้น

6. ปริมาณวิตามินดี
เช่น ควรได้รับแสงแดดเพียงพอ เนื่องจากวิตามินดีจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมให้ดีขึ้น


ดังนั้น หากต้องการมีมวลกระดูกสูงสุดมากๆ ควรรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่

และควรได้รับวิตามินดีร่วมด้วย พร้อมกับการออกกำลังกายให้พอเหมาะกับแต่ละวัย

     contact us : q&a@waithong.com