โรคกระดูกพรุน คือ ภาวะที่มวลกระดูกลดลงอย่างมาก จนอาจเกิดการแตกหักของกระดูกได้โดยง่าย ตำแหน่งที่มักเกิดการหักคือกระดูกข้อมือ กระดูกสะโพก กระดูกสันหลัง (เกิดการหักภายใน ทำให้เกิดกระดูกสันหลังทรุด ยุบตัวลง)

องค์การอนามัยโลกใช้มวลกระดูกเป็นตัวบอกว่า เป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่ โดยใช้มวลกระดูกของผู้ป่วยเทียบกับมวลกระดูกสูงสุดเฉลี่ยในผู้ใหญ่ ซึ่งค่าที่ได้นี้จะเรียกว่า ที-สกอร์ (T-Score)

 

การแปลผล


Ref. Melton : How many women have osteoporosis now.
J Bone Miner Res 10(2) : 176, 1995.

     contact us : q&a@waithong.com