1. แคลเซียมช่วยสร้างมวลกระดูกสูงสุดในผู้ใหญ่

โดยตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 22-25 ปี ควรได้รับแคลเซียมให้เพียงพอ จะทำให้มีมวลกระดูกสูงสุดตอนวัยผู้ใหญ่ มากกว่าผู้ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ และผู้ที่มีมวลกระดูกสูงสุดมากๆ จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนน้อยกว่า
คนเรามีโอกาสสะสมมวลกระดูกสูงสุดจนถึงอายุ 25 ปีเท่านั้น ดังนั้น ช่วงวัยรุ่นจนถึงอายุ 19 ปี ควรได้รับแคลเซียมให้เพียงพอ วันละ 1,200 มิลลิกรัม อายุ 20-25 ปี ควรได้รับแคลเซียมวันละ 800 มิลลิกรัม

2. แคลเซียมช่วยรักษามวลกระดูกสูงสุดให้คงที่ หรือลดลงอย่างช้าๆ

เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว ร่างกายยังคงต้องการแคลเซียมทุกวัน วันละ 800 มิลลิกรัม

3. แคลเซียมช่วยชะลอการสลายกระดูกในวัยหมดประจำเดือน หรือในผู้สูงอายุ

โดยวัยหมดประจำเดือน ควรได้รับแคลเซียมวันละ 1000-1,500 มิลลิกรัม และเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ความต้องการแคลเซียมต่อวันคือ 800 มิลลิกรัม
ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุน แคลเซียมยังถือเป็นการรักษาพื้นฐานที่ควรให้ร่วมกับยาลดการสลายกระดูกอื่นๆ ด้วย

จะเห็นว่า แคลเซียมมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูก และเราควรได้รับแคลเซียมให้เพียงพอกับความต้องการต่อวัน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต

     contact us : q&a@waithong.com