1. ถ้ามวลกระดูกของท่านอยู่ในค่าปกติ หรือมากกว่าค่าเฉลี่ย ควรรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอกับความต้องการใน 1 วัน คือ 800 มิลลิกรัม ออกกำลังกายให้พอเหมาะ และควรได้รับวิตามินดีร่วมด้วย เพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียมให้ดีขึ้น

2. ถ้ามวลกระดูกของท่านเริ่มลดลง ควรปฏิบัติตนเช่นเดียวกับค่าปกติ เพื่อชะลอการลดลงของมวลกระดูก ดังนั้น ควรรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอ คือวันละ 800 มิลลิกรัม ออกกำลังกายให้พอเหมาะ และได้รับวิตามินดีให้เพียงพอ

3. ถ้าท่านเป็นโรคกระดูกพรุนแล้ว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา เพื่อลดการสลายกระดูก ควรรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอ ควรปรึกษาเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสม ในผู้ป่วยภาวะโรคกระดูกพรุน ควรระมัดระวังเรื่องการล้ม เนื่องจากอาจทำให้เกิดกระดูกแตกหักได้ง่ายกว่าคนปกติ


 
     contact us : q&a@waithong.com